Модели на автоматски врати за вашите објекти

ЗАБОРАВЕТЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СО КИНЕСКИТЕ МЕХАНИЗМИ

Besam Телескоп

telescopicwww2

Вратата е микропроцесорски водена и опремена со сензори за автоматско отворање, безбедносни фотокелии, електромеханичка брава, команден преклопник (автоматска работа во летен и зимска режим, само излез, стално отворено,заклучено), со наставовање на брзината на отворање и затворање, ширината на отворање и времетраење на отвореноста. Во позиција заклучено е овозможено дополнително индивидуално далечинско отворање со помош на кодна тастатура, картица, оддајници... Вратата е опремена со безбедностни систем со акумулатор за еднократно отворање при испад на ел. енергија.

Микропроцесорот има вградена направа за самонабљудување, која ги дознава и ги поправа неправилните сигнали, тека да вратата продолжува непречено да работи.

Вратата е опремена со безбедносни фотокелии кои што ја дознаваат секоја препрека меѓу вратните крила и веднаш ја менуваат насоката на движење. Кога препреката ке биде одстранета вратата продолжува да работи нормално.

Модели:

 • Assa Abloy Unislide Т1 - двокрилна изведба со отворање во лево или во десно
 • Assa Abloy Unislide Т2 - четворокрилна изведба

Стандардна опрема:

 • носач со погон
 • електроника
 • маска
 • команден преклопник
 • механичко отворење на вратата
 • Cензори за присутност
 • фотокелии
 • електромеханичка брава
 • стакло сигурносно 10mm

Технички карактеристики:

 • Напојување: 230 V, 50 Hz• Моќност: макс. 250 W
 • Временски интервал на отворање : 0-60 секунди
 • Работна температура: -20 * C до +50 * C
 • Максимална тежина максимум Unislide T - 2 / 75 kg на крило
 • Максимална тежина максимум Unislide T - 1 / 100 kg на крило
 • Брзина на отварање на вратата: 0,3-1,4 m / s
 • Ширина на светли отвор од 1000mm - 3990mm за двокрилна врата (UniSlide Т-1)
 • Ширина на светли отвор од 1600mm - 4000mm за четворокрилна врата ( Unislide T – 2 )

Повеќе технички спецификации можете да погледнете на следните линкови: Технички спецификации

Publish modules to the "offcanvs" position.